FIRST 1000 Вт/2000 Вт FA-5565-1 White - Инструкция по эксплуатации

Обогреватели FIRST 1000 Вт/2000 Вт FA-5565-1 White - инструкция пользователя по применению, эксплуатации и установке на русском языке. Мы надеемся, она поможет вам решить возникшие у вас вопросы при эксплуатации техники.

Вы можете скачать инструкцию к FIRST 1000 Вт/2000 Вт FA-5565-1 White по ссылке ниже, если не хотите ждать загрузки. Если остались вопросы, задайте их в комментариях после инструкции.

"Загружаем инструкцию", означает, что нужно подождать пока файл загрузится и можно будет его читать онлайн. Некоторые инструкции очень большие и время их появления зависит от вашей скорости интернета.
Страница:
/ 16
Загружаем инструкцию
background image

ENGLISH .............................  PAGE 2

DEUTSCH ........................... SEITE 5

РУССКИЙ .............................  СТР. 9

POLSKI ........................  STRONA 12

SCG/CRO/B.i.H. ............  STRANA 15

БЪΛГАРСКИ ...................... СТР. 17

FRANÇAIS .......................  PAGE 20

УКРАЇНСЬКА .................. СТОР. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ...................ΣΕΛΙΔΑ 27

ČESKY .......................... STRANA 31

Danke für den Kauf eines 

ORIGINAL Produktes von

Nur ECHT mit diesem

Thank you for buying  

an ORIGINAL Product of

Only GENUINE with this

Мьі вам благодарньі за  

покупку ОРИГИНАЛЬНОГО 

изделия компании

Только ПОДЛИННИКИ с зтим

FA-5565-1

INSTRUCTION MANUAL 

FAN HEATER 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

HEIZLÜFTER 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

NAGRZEWNICA 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

GREJALICA SA 

VENTILATOROM 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

ПЕЧКА С ВЕНТИЛАТОР 

MODE D’EMPLOI 

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD  

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 

NÁVOD K OBSLUZE 

VENTILÁTOROVÝ OHŘÍVAČ 

3.   Zapněte topení stisknutím hlavního 

vypínače ZAP/VYP na zadní straně ohřívače. 

Na jednotce se zobrazí aktuální pokojová 

teplota.

4.   Stiskněte tlačítko „  ” (1), jednotka bude 

foukat studený vzduch.

5.   Stiskněte tlačítko „+“ a nastavte požadovanou 

teplotu (nejvyšší teplotu lze nastavit na 

35°C). Pokud je nastavená teplota vyšší než 

pokojová teplota, jednotka se spustí a rozsvítí 

se některá teplota „ ”. Pokud dále stisknete 

„+“, nastavená teplota se zvýší. Jednotka 

má 2 nastavení teploty. V tento okamžik se 

rozsvítí  druhá „ ”.

6.   Také můžete jednou nebo dvakrát stisknout 

tlačítko „ ” (2) a nastavit výkon přímo. 

Stiskněte jednou pro nastavení nízké teploty 

a dvakrát pro nastavení vysoké teploty. 

Při třetím stisknutí tohoto tlačítka bude ze 

zařízení foukat pouze studený vzduch.

7.    Stisknutím „ ” (3) nastavíte časovač na 0 – 8 

hod.

8.  Stisknutím „ ” (4) zapnete/vypnete oscilaci.

9.  Chcete-li topení vypnout, stiskněte „  ” 

(1) – ikona „ventilátoru“ se rozsvítí a všechny 

topné články se vypnou. Pracuje pouze 

ventilátor po dobu 30 s a na displeji se 

zobrazuje pouze pokojová teplota.

TLAČÍTKO OSCILACE

Toto zařízení má také funkci oscilace. Funkci 

zapnete stisknutím tlačítka „ ” (4). Chcete-li 

funkci zastavit, stiskněte tlačítko znovu.

FUNKCE ČASOVAČE

Tato funkce funguje v jakémkoli režimu. Pomocí 

časovače lze nastavit délku provozu od 1 do 8 

hodin. Stisknutím tlačítka časovače zvýšíte délku 

provozu o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka. 

Po nastavení časovače odpočítává časovač dobu 

po 1 hodině a na displeji se zobrazuje zbývající 

provozní doba, dokud se topení nevypne. Pokud 

tlačítko časovače stisknete znovu v okamžiku, 

kdy se na displeji zobrazí 8 hod, topení se 

zresetuje na nepřetržité topení.

FUNKCE TERMOSTATU

1.   Chcete-li upravit teplotu, stiskněte „+“ pro 

zvýšení požadované teploty a „-“ pro snížení 

požadované teploty.

2.   Když teplota vzduchu dosáhne 3 stupňů nad 

nastavenou teplotu, topení se vypne.

3.   Když teplota vzduchu klesne o 1 stupeň pod 

nastavenou teplotu, jednotka se opět zapne.

4.   Teplotu lze nastavit v rozmezí 15°C až 35°C.

Dálkové ovládání

1.   Pro dálkové ovládání použijte lithiovou 

knoflíkovou baterii 3 V CR2025.

2.   Tlačítko napájení dálkového ovladače je 

označeno  .

3.   Veškeré funkce prováděné pomocí dálkového 

ovladače jsou totožné s ovládacími tlačítky 

na topení.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM:

•  Ventilátorový ohřívač je vybaven vypínačem 

proti přehřátí. Pokud teplota uvnitř 

spotřebiče překročí běžnou provozní teplotu, 

topné těleso automaticky přestane fungovat, 

zatímco motor se bude nadále otáčet, dokud 

se nevyfouká vnitřní teplo. Toto ochranné 

zařízení se vztahuje pouze na samotný 

spotřebič a nemá vliv na regulaci pokojové 

teploty.

•  Pokud dojde k přehřátí, vytáhněte zástrčku 

ze zásuvky, vypněte konvektor a nechte 

ho alespoň 10 minut vychladnout. Připojte 

zástrčku do zásuvky a zapněte topení.

•  Pokud výše uvedený problém přetrvává, 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte 

konvektor opravit pouze autorizovaným 

servisním personálem.

ÚDRŽBA:

•  Ventilátorový ohřívač vyžaduje pouze 

pravidelné čištění zvenčí.

•  Před čištěním přístroje přepněte vypínač 

do polohy VYPNUTO. Vytáhněte zástrčku ze 

zásuvky a počkejte, až ventilátorový ohřívač 

vychladne.

•  Pouzdro ohřívače otřete vlhkým hadříkem.

•  K čištění přístroje nepoužívejte vodu, mycí 

prostředek, abrazivní čisticí kapalinu ani 

chemické prostředky (alkohol, benzín atd.).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

220-240 V • 50 Hz • 2000 W

Toto označení znamená, že tento výrobek 

nesmí být v rámci EU likvidován s jinými 

odpady z domácnosti. Aby se předešlo 

možným škodám na životním prostředí nebo 

lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou 

likvidací odpadu, recyklujte zodpovědně, aby se 

podpořilo udržitelné opětovné využití 

materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého 

zařízení použijte systém zpětného odběru a 

sběru nebo kontaktujte svého prodejce, u 

kterého jste produkt zakoupili. Ti předají výrobek 

k ekologické recyklaci.

ČESK

Y

ČESK

Y

Modelu

FA-5565-1

Položka

Symbol

Hodnota Jednotka

Položka

Jednotka

Tepelný výkon

Typ tepelného příkonu pouze pro elektrické lokální 

prostorové ohřívače (vyberte jeden)

Jmenovitý 

tepelný výkonl

P

nom

2,0

KW

Ruční ovládání tepelného náboje pomocí 

integrovaného termostatu

(ne)

Minimální tepelný 

výkon (orientační)

P

min

N/A

KW

Manuální regulace tepla s vnitřní a/nebo 

venkovní teplotou

(ne)

Maximální 

nepřetržitý 

tepelný výkon

P

max

2,0

KW

Elektronické řízení teploty s vnitřní a/nebo 

venkovní teplotní zpětnou vazbou

(ne)

Příkon pomocné energie

Tepelný výkon s podporou ventilátoru

(ne)

Při jmenovitém 

tepelném výkonu

el

max

N/A

KW

Typ tepelného výkonu/regulace teploty místnosti 

(vyberte jeden)

Při minimálním 

tepelném výkonu

el

min

N/A

KW

Jednostupňový tepelný výkon a bez regulace 

teploty v místnosti

(ne)

V pohotovostním 

režimu

el

SB

0,003

KW

Dva nebo více manuálních stupňů, bez 

regulace teploty v místnosti

(ne)

s regulací teploty v místnosti pomocí 

mechanického termostatu

[ne]

s elektronickou regulací teploty v místnosti

[ano]

elektronická regulace teploty v místnosti 

plus denní časovač

[ne]

elektronická regulace teploty v místnosti 

plus týdenní časovač

[ne]

Další možnosti regulace (možnost více voleb)

regulace teploty v místnosti s detekcí 

přítomnosti

[ne]

regulace teploty v místnosti s detekcí 

otevřeného okna

[ne]

s možností regulace na dálku

[ne]

s adaptivní regulací spuštění

[ne]

s omezením doby provozu

[ano]

se senzorem radiace

[ne]

Kontakt

TIMETRON

 Raimundgasse 1/8, A-1020 Vienna, Austria

33

32

Полезные видео

Характеристики

Оцените статью
tehnopanorama.ru
Остались вопросы?

Не нашли свой ответ в руководстве или возникли другие проблемы? Задайте свой вопрос в форме ниже с подробным описанием вашей ситуации, чтобы другие люди и специалисты смогли дать на него ответ. Если вы знаете как решить проблему другого человека, пожалуйста, подскажите ему :)

Задать вопрос

Часто задаваемые вопросы
Как посмотреть инструкцию к FIRST 1000 Вт/2000 Вт FA-5565-1 White?
Необходимо подождать полной загрузки инструкции в сером окне на данной странице или скачать кликнув по специальной кнопке.
Руководство на русском языке?
Все наши руководства представлены на русском языке или схематично, поэтому вы без труда сможете разобраться с вашей моделью
Как можно распечатать инструкцию?
Скачайте ее по специальной кнопке над формой чтения на ваше устройства и отправьте на печать.