2Е (8BHDWS288) - Инструкция по эксплуатации

Игровые приставки 2Е (8BHDWS288) - инструкция пользователя по применению, эксплуатации и установке на русском языке. Мы надеемся, она поможет вам решить возникшие у вас вопросы при эксплуатации техники.

Вы можете скачать инструкцию к 2Е (8BHDWS288) по ссылке ниже, если не хотите ждать загрузки. Если остались вопросы, задайте их в комментариях после инструкции.

"Загружаем инструкцию", означает, что нужно подождать пока файл загрузится и можно будет его читать онлайн. Некоторые инструкции очень большие и время их появления зависит от вашей скорости интернета.
Страница:
/ 3
Загружаем инструкцию
background image

WIRELESS

GAMEPADS

WIRELESS

GAMEPADS

Роз’єм HDMI виходу

Роз’єм AV виходу

(3)

Роз’єм живлення

(4)

Перемикач сигналу з 4: 3 на 

16: 9

Відсіки для джойстиків

Важіль вилучення картриджів

Слот для картриджа

Кнопка 

увімкнення/вимкнення приставки

(9)

Кнопка Reset (вихід у основне 

меню) (10) Індикатор живлення 

вимикання приставки

Роз’єм для підключення 

дротового джойстика 1

Роз’єм для підключення 

дротового джойстика 2

Роз’єм для підключення HDMI кабелю.

Роз’єм з трьох виходів для підключення приставки до ТБ AV виходом. 

3. Роз’єм для підключення блоку живлення. Використовується 

стандартний адаптер живлення 5V з роз’ємом microUSB.

4. дозволяє перемикати відображення картинки на ТБ з класичного 4:3 

до сучасного 16: 9.

Відсіки для зберігання джойстиків. 

Важіль для вилучення картриджа. Використовується для швидкого й 

безпечного вилучення. Потягніть важіль «від себе», витягніть 

картридж.

Слот для підключення картриджів. 

Кнопка увімкнення/вимкнення приставки. 

9. Кнопка Reset, що дозволяє вийти в основне меню консолі або 

перезавантажити гру на картриджі.

індикатор живлення, що дозволяє визначити, чи увімкнений пристрій 

у мережу та чи йде живлення на неї.

Роз’єм для підключення дротового джойстика «Гравець 1».

1.

 Роз’єм HDMI 

виходу

2.

 Роз’єм 

AV виходу

3.

 Роз’єм 

живлення

7.

 Слот для 

картриджа

5.

 Відсіки для 

джойстиків

8.

 Кнопка увімкнення/

вимкнення приставки

10.

 Індикатор живлення 

вимикання приставки

9.

 Кнопка Reset 

 

(вихід у основне меню) 

6.

 Важіль вилучення 

картриджів

4.

 Перемикач сигналу 

 

з 4: 3 на 16: 9

12.

 Роз’єм для підключення 

дротового джойстика 2.

11.

 Роз’єм для підключення 

дротового джойстика 1.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Шановний покупець!

  

Дякуємо Вам за покупку і сподіваємося, що вона Вам сподобається. У разі, якщо купле

-

ний Вами виріб потребуватиме гарантійного обслуговування, просимо звернутися до 

продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в сервісні центри, актуальні адреси яких 

вказані за адресою: 

https://service.erc.ua/ 

або за телефоном 

0(800) 300-345

 

СЦ ERC, м. Київ, вул. Марка Вовчка 18а. 
Щоб уникнути зайвих незручностей з Вашого боку ми пропонуємо Вам, перш ніж поча

-

ти експлуатацію і перш ніж звертатися до продавця, уважно ознайомитися з інструк

-

цією з експлуатації.

1.

 Гарантійний термін на виріб становить 12 місяців з дня продажу кінцевому спожива

-

чеві. Ця Гарантія дійсна за умови пред’явленні товарного й касового чека.

2.

 Гарантійні зобов’язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, перехідни

-

ки, навушники, чохли, шнури.

3.

  Гарантійні  зобов’язання  не  передбачають  налаштування  та  встановлення  виробу  у 

користувача, а також періодичне обслуговування.

4.

  Виробник  може  відмовити  в  безкоштовному  гарантійному  обслуговуванні,  якщо  ці 

документи заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія недійсна, якщо типо

-

вий  або  серійний  номер  на  виробі  буде  змінений,  стертий,  видалений  або  нерозбір

-

ливий

5.

 Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних носіїв інформа

-

ції  або  аксесуарів,  просимо  Вас  вилучати  такі  пристрої  перед  передачею  виробу  для 

гарантійного обслуговування.

6. Ця гарантія не поширюється на таке:

6.1.

 Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв’язку з їх нормальним 

зношенням;

6.2.

  Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або поводжен

-

ня з виробом, які не відповідають нормам особистого або домашнього використання;

6.3.

  Пошкодження  або  модифікації  виробу  в  результаті  неправильної  експлуата

-

ції,  включаючи  таке  поводження  з  пристроєм,  що  спричинило  фізичні,  косметичні 

пошкодження або пошкодження поверхні, модифікацію виробу; встановлення або ви

-

користання виробу не за призначенням або не згідно з керівництвом з експлуатації та 

обслуговування;  обслуговування  виробу  не  відповідно  до  керівництва  з  експлуатації 

та  обслуговування;  використання  виробу  з  аксесуарами,  периферійним  обладнанням 

та іншими пристроями, тип, стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керівни

-

цтва з експлуатації; ремонту або спроби ремонту, здійснених сторонніми особами або 

організаціями;  нещасних  випадків,  пожеж,  потрапляння  сторонніх  рідин,  хімічних  ре

-

човин, інших речовин, затоплення, неправильної вентиляції, коливання напруги, вико

-

ристання підвищеного або неналежного живлення або вхідної напруги, опромінення, 

електростатичних розрядів, включаючи розряд блискавки, та інших видів зовнішнього 

впливу або дії.  
Споживачі  мають  законні  (встановлені  законом)  права  згідно  з  чинним  законодав

-

ством держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не обмежує Ваших за

-

конних  прав,  між  іншим,  прав,  які  не  підлягають  виключенню  або  обмеженню,  та  права 

щодо сторони, в якої Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати будь-які Ваші права на 

Ваш розсуд. Строк служби 2 роки.

Цим  підтверджую  перевірку  працездатності  і  приймання  цілком  справного  зазна

-

ченого  вище  виробу  в  повній  комплектності  з  інструкцією  з  експлуатації  україн

-

ською  мовою  і  згоден(а)  з  умовами  гарантії.  Виріб  оглянуто  й  перевірено  в  моїй 

присутності,  видимих  пошкоджень  виріб  не  має.  З  усіма  технічними  характеристи

-

ками,  функціональними  можливостями  та  правилами  експлуатації  ознайомлений(а).

 

 

Підпис:  ___________________________

Прізвище,

адреса та 

телефон

покупця

Дата купівлі

Штамп 

Продавця

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РА ДІООБЛА ДНАННЯ

Бездротові джойстики I і II призначені для керування в іграх і основному меню Гравцем 

1 і Гравцем 2 відповідно. Функція перепризначення одного джойстика на інший відсутня. 

Для управління в іграх Гравцем 1 використовуйте лише джойстик I. 

СИНХРОНІЗАЦІЯ

Під  час  першого  включення,  можливо,  доведеться  синхронізувати  консоль  із 

джойстиками. Для цього вимкніть приставку, вставте батарейки в джойстики й почергово 

натисніть на одному та другому джойстику кнопку SELECT, утримуйте ї ї 6-8 секунд. Після 

цього увімкніть приставку - джойстики будуть синхронізовані.

Використовуйте кабель microUSB для зарядки кожного з двох джойстиків.

1. Гра не запускається.

 

- Спробуйте почистити контакти на картриджі. 

- Спробуйте переключити тумблер J/O у протилежний режим.

2. Зображення на екрані ТБ не з’являється. 

-  Перевірте,  що  обраний  правильний  роз’єм  підключення  на  приставці  й  на  телевізорі/

моніторі. 

- Не підключайте одночасно приставку через HDMI і AV роз’єми. Це може призвести до 

поломки! 

-  Якщо  ви  використовуєте  телевізор,  що  підтримує  лише  стандарт  PAL  або  NTSC, 

переведіть тумблер J/O у відповідний стан. Будь ласка, зверніть увагу, що в такому випадку 

ігри, що підтримують інший стандарт відеосигналу, не можуть бути відтворені. 

3. Бездротові джойстики не працюють.

-  Перевірте,  чи  не  розрядилися  батарейки  в  джойстику.  Для  цього  натисніть  будь-яку 

кнопку на ньому та перевірте, чи блимає індикатор натискання кнопок. Якщо індикатор 

не блимає в мить натискання, замініть батарейки, дотримуючись полярності. 

-  Використовуйте  джойстик  P1  для  управління.  Як  правило,  в  основному  меню  гри 

заборонено здійснювати навігацію джойстиком Р2.

ДЖОЙСТИКИ

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ЇХ УСУНЕННЯ 

1. 

Ігрова консоль 2E 8 Bit HD

2. 

Два бездротових д жойстики

3. 

А даптер живлення 5V microUSB

4. 

HDMI-кабель

5. 

Інструкція

УВАГА!

 Комплектація пристрою залежить від конкретної моделі 

 

й може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

ЗМІСТ

• 

Запобіжні заходи

• 

Безпека

• 

Використання і обслуговування

• 

Умови зберігання

1. Вміст комплекту 2E 8 Bit HD.

2. 

ВАЖЛИВО:

 прочитайте перед використанням

5. Опис приставки

6. Схема підключення

6. Увімкнення/вимкнення приставки:

6. Вихід у головне меню

6. Перемикач зображення з 4: 3 на 16: 9

7. Джойстики

8. Виявлення несправностей та їх усунення

8. Технічні характеристики радіообладнання

10. Гарантійна інформація

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ 2E 8 BIT HD

ВАЖЛИВО: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

  

Перед використанням пристрою уважно прочитайте це керівництво і збе

-

режіть  його  для  подальшого  користування.  Батькам  та  опікунам  слід  оз

-

найомитися  з  цим  керівництвом  і  стежити,  щоб  діти  дотримувалися  всіх 

запобіжних заходів. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТАВКИ

1.

 

Роз’єм для підключення HDMI кабелю.

2.

 Роз’єм з трьох виходів для підключення приставки до ТБ AV-виходом. 

3.

 Роз’єм для підключення блоку живлення. Використовується стандартний адаптер живлення 5V з 

роз’ємом microUSB.

4.

 Дозволяє перемикати відображення картинки на ТБ з класичного 4:3 до сучасного 16: 9.

5.

 Відсіки для зберігання джойстиків. 

6.

 Важіль для вилучення картриджа. Використовується для швидкого й безпечного вилучення. 

Потягніть важіль «від себе», витягніть картридж.

7.

 Слот для підключення картриджів. 

8.

 Кнопка увімкнення/вимкнення приставки. 

9.

 Кнопка Reset, що дозволяє вийти в основне меню консолі або перезавантажити гру на картриджі.

10.

 

Індикатор живлення, що дозволяє визначити, чи увімкнений пристрій у мережу та чи йде 

живлення на неї.

11.

 Роз’єм для підключення дротового джойстика «Гравець 1».

12. 

Роз’єм для підключення дротового джойстика «Гравець 2».

Інструкція   

з експлуатації

КЛАСИЧНА ІГРОВА ПРИСТАВК А

2E 8 BIT HD ІЗ ВБУДОВАНИМИ ІГРАМИ  

ТА БЕЗДРОТОВИМИ ДЖОЙСТИКАМИ

UA

БЕЗПЕКА

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

  

Не піддавайте ігрову приставку, батарею або аксесуари впливу високих температур, 

високої вологості, прямого сонячного світла і сильного електромагнітного випромі

-

нювання. Все це може призвести до несправності пристрою.

  

Не нагрівайте ігрову приставку за допомогою кухонного обладнання або обладнан

-

ня для обігріву, наприклад, фена. Це може призвести до займання, травмування або 

збою в роботі ігрової приставки.

  

Не встановлюйте ігрову приставку і аксесуари на нестійкі, похилі або вібруючі поверхні.

ВИХІД У ГОЛОВНЕ МЕНЮ

1. Для виходу в головне меню натисніть кнопку Reset на консолі. 

2. Затисніть кнопку Start на джойстику на 5 секунд, відпустіть.

Переведіть  тумблер  увімкнення/вимикання  живлення  в  режим  ON  для  увімкнення 

пристрою або в режим OFF для його вимкнення.

Не  підключайте  ігровий  картридж,  якщо  приставка  увімкнена.  Спочатку  вимкніть 

консоль,  для  чого  переведіть  тумблер  увімкнення/вимкнення  в  положення  OFF, 

підключіть картридж, після чого можна вмикати пристрій.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

  

При розробці даного виробу враховані всі вимоги до забезпечення повної безпеки 

користувача. Однак будь-який електричний прилад при неправильному використан

-

ні є потенційним джерелом загоряння, ураження електричним струмом або травми. 

Для забезпечення безпечної роботи виробу дотримуйтесь даної інструкції. 

  

Ознайомтеся з усіма попередженнями, запобіжними заходами та інструкціями. 

  

Регулярно  перевіряйте  кабель  живлення  на  наявність  пошкоджень,  пилу  і  бруду  на 

штепсельній вилці або розетці.

  

Якщо пристрій не працює належним чином, видає незвичайні звуки, випускає запахи 

або нагрівається настільки, що до нього неможливо доторкнутися, епілептичні стани 

або напади.

  

Якщо у вас є які-небудь з перерахованих нижче проблем зі здоров’ям, негайно припиніть 

використання ігрової приставки. Якщо симптоми зберігаються, зверніться до лікаря:  

- Запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на заколисування;  

- Дискомфорт або біль в будь-якій частині тіла, наприклад, в очах, вухах, кистях рук 

або передпліччях; 

- Порушення зору, очні або м’язові судоми; 

- Сплутаність свідомості та втрата свідомості, дезорієнтація в просторі або мимовільні рухи.

  

Зберігайте  ігрову  приставку  і  додаткові  пристрої,  а  також  будь-які  дрібні  деталі,  в 

недоступному для маленьких дітей місці.

  

Зберігайте  даний  пристрій  в  місці,  недоступному  для  маленьких  дітей.  Діти  можуть 

проковтнути дрібні деталі або обернути кабель навколо себе, що може привести до 

травми, нещасного випадку або пошкодження пристрою.

  

Перед підключенням кабелю HDMI переконайтеся, що кабель живлення відключе

-

ний від електричної розетки.

  

Не торкайтеся до ігрової приставки, підключеним до неї кабелям і аксесуарів під час грози.

  

Не використовуйте ігрову приставку або аксесуари поблизу водойм.

  

Не  допускайте  потрапляння  всередину  ігрової  приставки  рідини,  дрібних  частинок 

або сторонніх предметів.

  

Не піддавайте ігрову приставку впливу дощу і вологи.

  

Не ставте ємності з рідиною на ігрову приставку.

  

Не торкайтеся до роз’ємів ігрової приставки або аксесуарів.

  

Будьте  обережні  при  перенесенні  ігрової  приставки.  При  недостатньо  надійному  захо

-

пленні можливе падіння ігрова приставка, яке може привести до пошкоджень чи травм.

  

Не встановлюйте ігрову приставку і підключені аксесуари на підлогу або в місцях, де 

за них можна спіткнутися.

  

Використання гарнітури або навушників при високому рівні гучності може призвести 

до  незворотного  порушення  слуху.  Використовуйте  при  безпечному  рівні  гучності. 

Згодом звук підвищеної гучності може здатися нормальним, але буде шкодити орга

-

нам слуху. Якщо у вас з’явиться дзвін у вухах або звуки мови можуть здаватися вам 

приглушеними, припиніть використання гарнітури або навушників і перевірте слух. 

Чим вище рівень гучності, тим швидше може бути пошкоджений слух. Щоб уникнути 

порушення слуху:

- Не збільшуйте гучність гарнітури або навушників на тривалий час; 

- Не змінюйте рівень гучності для заглушення зовнішніх шумів;

-Зменшуйте  гучність,  якщо  ви  не  чуєте  слів  того,  хто  знаходяться  поруч.  Не  викори

-

стовуйте гарнітуру або навушники, якщо вони викликають у вас роздратування шкіри. 

Якщо гарнітура або навушники викликають у вас роздратування шкіри, негайно при

-

пиніть їх використання. Якщо симптоми не зникнуть після припинення використання 

пристрою, зверніться до лікаря.

У разі використання гарнітури і навушників в умовах підвищеної сухості можливий не

-

великий короткочасний статичний розряд. Він відбувається в результаті накопичення 

статичної електрики в організмі і не є наслідком несправності гарнітури і навушників.

ОПИС ПРИСТАВКИ

D-PAD

Кнопка 

Select

D-PAD

Кнопка 

Start

Кнопки A, B

Кнопки Turbo A, Turbo B

Позначення номера джойстика:

 I

 – Гравець 1 або 

II

- Гравець 2

ijŦ

˔̡̨̡̡̨̨̨̨̛̺̞̭̞̱̥̱̣̯̬̦̖̥̙̣̪̦̞̭̯̏̔̌́̌̏̏̀

̡̡̨̨̛̛̛̛̛̬̯͕̦̖̬̭̯̱̜̯̖̪̬̭̯̬̞̜̌̏̏̚͘ʯ̖̬̞̜̯̖̍̐̌

̶̨̨̨̦̖̭̯̱̪̦̥̱̣̞̯̖̜̥̞̭̞̞̖̬̦̞̯̭̏̔̔́̔̏̽́̔̚

̨̡̛̛̬̦̏̍̌͘

ˉ̨̛̛̖̜̬̞̪̬̭̯̬̥̏̍̿̿ʶʸʤˁ˄//̨̨̪̞̜̦̔̏̀̚

̶̵̨̛̞̣̞͖̭̦̖̖̥̣̖̦̦̞̭̱̯̦́̿̀̌̌́̏̔̿̚̚̚̚͘

ʯ̥̞̦̦̦̪̬̱̌̌̐̌

ʦ̡̨̨̡̡̛̛̛̛̬̭̯̱̜̯̖̯̞̣̙̖̬̖̣̙̣̖̦̦͕̦̞̏̽̔̌̏́̏̌̌̏̚

̸̨̡̡̨̛̛̪̭̞̦̱̬̭̯̱̍̏̌̌͘

ʪ̨̨̨̛̣̬̥̐́̔̌̏̍̚

ˋ̸̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̭̯̯̖̬̞̣̹̖̦̞̬̞̥̞̬̣̦̽̏̍̐̌̀̏̌̚͘

˃̨̨̨̡̱̬̯̪̬̞̣̣̍̌̔̏́

˄̶̨̡̨̨̛̛̛̛̯̣̞̞̬̱̜̱̥̱̣̯̬͕̺̞̭̣̱̙̣̭̞̜̌́̏̍̌́̌̏̔̏̚

̯̖̬̥̞̦

ˉ̡̨̨̨̨̨̨̛̛̖̜̬̞̭̦̭̯̬̱̜̦̞̯̣̖̦̏̍̏̌̏̐̏̚

̵̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̭̞̭̦̥̯̖̬̞̣̞̞̥̪̦̖̦̯̞͕̺̏́̌̌̏̏

̶̨̨̨̡̨̛̛̛̪̞̣̯̪̖̬̖̬̞̜̯̬̦̦̥̱̬̭̯̦̦̔́̐̌̀̽̍̏̏̌̀͘

ˉ̸̨̨̡̨̨̛̛̖̜̭̥̣̦̪̬̱̯̞̦͕̺̦̬̞̏̌̔̌̌̿̌̏̍̚

̨̨̛̛̪̹̬̯̭̱̥̀̀̽́̏˒̨̡̨̡̛̛̛̬̪̖̜̭̟̬̖̯̏̽̔̏

ϮϬϭϮͬϭϵͬh͘

ˉ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̖̜̭̥̣̦͕̺̬̞̥̞̭̯̯̱̥̱̣̯̬͕̏̌̌̿̏̍̽̌́̚

̡̨̛̦̞̪̹̬̯̭̌́̀̿̽́˒̨̡̡̛̛̬̪̖̜̭̬̖̯̏̽̌̔̏̌

ϮϬϭϯͬϱϲͬh̡̨̨̨̛̛͕̞̦̖̥̙̦̱̯̣̞̱̯̬̥̞́̌̏̏̌̌̚̚̚

̸̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̜̦̥̪̱̯̥̞̥̏̌̍̏̏̔̔̌̚͘

ʪ̶̨̨̨̨̨̛̞̦̜̯̖̭̪̬̥̞̭̖̱̭̭̯̖̥̱̬̞̣̦̬̱̌́̏̔̽̐̍̚̚̚

̵̵̸̵̨̡̨̡̨̛̛̛̛̞̞̣̖̣̖̯̬̦̦̞̖̣̖̯̬̦̬̞͕̏̔̔̏̔́̏̍̏

̡̨̡̨̯̙̱̥̱̣̯̬̞̌̌̌́̏͘ʪ̶̵̨̛̛̯̬̥̱̜̯̖̭̥̞̭̖́̏

̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̪̬̣̞̦̞̣̦̖̜̯̖̬̞̞̱̥̱̣̯̬̌̏̏̔̌̏̍̌́

̸̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̞̜̦̥̪̱̯̥̞̥̏̌̍̏̏̔̔̌̚̚͘ʻ̣̖̙̦̌̌

̶̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̱̯̣̞̞̭̯̬̬̞̯̱̥̱̣̯̬̞̪̥̙̖̌́̌̏̍̏̌̌́̏̔̚

̨̨̡̨̛̛̛̛̪̞̯̦̖̯̦̥̱̪̣̱̦̦̣̹̦̌̍̐̐̌̏̏̏̌̌̏̿̚

̨̨̨̛̭̖̬̖̺̖̯̬̣̖̜̔̏̌̔̏͛́̀̔̚͘

ʦ̵̨̨̨̡̨̛̛̯̦̖̦̦̦̬̱̥̱̣̯̬̞́̐́̔̌̏̌́̏̚

ˍ̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̯̦̱̯̦̬̞̱̥̱̣̯̬͕̬̞̣̍̏́̐̔̌̏̌́̔̏̔̚͘̚

̨̡̨̭̯̦̣̖̦̦̱̥̱̣̯̬̞̏̌̏́̌́̏͘

Спрощена декларація

про відповідність

ʪ̨̨̨̡̛̪̥̯̪̞̯̬̥̐̌̌̔̌

ˌ̨̡̨̡̡̛̛̬̥̭̹̯̦̱̪̞̯̬̥̱̹̱̜̯̖̌̌̍̔̌̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯̞̦̌

̖̏̍Ͳ̭̜̯̞̌ǁǁǁ͘ƉŚŝůŝƉƐ͘ĐŽŵͬƐƵƉƉŽƌƚ̨͕̖̥̙̦̔̌͗

ijŦ

̸̨̡̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̙̯̪̭̞̦̬̭̯̱̯̬̯̜̌̏̌̌̍̏̌̌̌̚

̨̡̛̪̭̞̦͖̍

ijŦ

̶̨̡̛̪̖̬̖̣̦̱̯̞̖̞̦̭̯̬̱̞̟̐́̏̔;̨̛̭̯̱̪̦̞̣̹̖̣̔̔́

̵̨̡̨̛̬̖̥̥̖̣̖̜̔Ϳ͖

ijŦ

̨̨̨̛̛̛̛̯̬̥̯̞̪̞̞̦̪̹̬̖̦̞̪̯̦̦̌̏̔̏̔̌̌̌́̚

;ʿ̨̛̯̦̦̯̞̪̞̞̌́̌̏̔̏̔Ϳ͖

ijŦ

̡̨̨̨̨̛̛̦̞̭̣̯̦̥̪̯̦̦̖̣̖̯̬̦̦̪̹̯͖̌̔̌̌̌̌́̀̀̚

ijŦ

̸̨̡̡̨̛̛̛̪̭̪̞̣̱̯̭̯̞̪̬̖̭̯̦̥̭̣̱̙̏̌́̏̌̔̌̏̍̚

̡̛̛̪̞̯̬̥̔͘

ʪ̶̨̡̨̨̛̛̛̯̬̥̱̜̯̖̭̞̦̭̯̬̱̞̜̦̭̜̯̞͕̺̬̯̥̱͕̽̌̌̍̏̍̌̏

̨̨̨̨̛̪̯̞̥̖̞̯̦̥̖̬̥̖̣̞̬̱̌̏̏̔̽̔̏̍͘

˃̡̨̨̨̛̙̥̙̦̖̬̦̱̯̭̌̌̏́̔̚ˉ̨̨̖̦̯̬̱̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́

̡̨̡̣̞̦̯̞̱̭̟̜̬̟̦̞̿̏̏̌͘ʿ̛̖̬̹̦̞̙̖̬̯̯̭̞̏̌́̚̚

̨̨̨̨̛̛̛̪̯̥͕̪̹̞̯̦̥̖̬̥̖̣̞̜̭̖̬̞̜̦̜̦̥̖̬̌̌̽̔̚̚

̨̛̬̱̏̍͘ˉ̴̶̨̨̨̛̞̦̬̥̞̥̙̦̦̜̯̦̦̞̜̀̌̀̌̌̌̌̔̌̍̚̚

̨̛̛̦̙̦̞̜̪̦̖̣̞̬̱̌̏̍͘

Справжнім «ТП Вижн Європа Б.В.» заявляє, 

що тип радіообладнання навушники, 

звукова панель, радіоприймач, 

мікросистема, акустична система, магнітола, 

радіогодинник, аудіо адаптер відповідає 

Технічному регламенту радіообладнання. 

Повний текст декларації про відповідність 

доступний на веб-сайті за такою адресою: 

https://erc.ua/uk/declarations/

Дякуємо Вам за покупку і сподіваємося, що вона Вам сподобається.
У разі, якщо куплений Вами виріб потребуватиме гарантійного обслугову

вання, просимо звернутися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, 

або в сервісні центри, актуальні адреси яких вказані за адресою: https://

se vice.e c.ua/ або за телефоном 0(800) 300-345, СЦ E C, м.Київ, вул. Марка 

Вовчка 18а.
Щоб уникнути зайвих незручностей з Вашого боку ми пропонуємо Вам, 

перш ніж почати експлуатацію і перш ніж звертатися до продавця, уважно 

ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

Гарантійний термін на виріб становить 1 місяців з дня продажу кінце

вому споживачеві. Ця Гарантія дійсна за умови пред явленні товарного й 

касового чека.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, 

перехідники, навушники, чохли, шнури.

Гарантійні зобов’язання не передбачають налаштування та встановлення 

виробу у користувача, а також періодичне обслуговування.

Виробник може відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуван

ні, якщо ці документи заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія 

недійсна, якщо типовий або серійний номер на виробі буде змінений, стер

тий, видалений або нерозбірливий

Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних 

носіїв інформації або аксесуарів, просимо Вас вилучати такі пристрої перед 

передачею виробу для гарантійного обслуговування.

 Ця гарантія не поширюється на таке

Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв’язку з їх 

нормальним зношенням

Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або 

поводження з виробом, які не відповідають нормам особистого або домаш

нього використання

Пошкодження або модифікації виробу в результаті неправильної ек

сплуатації, включаючи таке поводження з пристроєм, що спричинило фі

зичні, косметичні пошкодження або пошкодження поверхні, модифікацію 

виробу; встановлення або використання виробу не за призначенням або 

не згідно з керівництвом з експлуатації та обслуговування обслуговування 

виробу не відповідно до керівництва з експлуатації та обслуговування ви

користання виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими 

пристроями, тип, стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керів

ництва з експлуатації ремонту або спроби ремонту, здійснених сторонніми 

особами або організаціями нещасних випадків, пожеж, потрапляння сто

ронніх рідин, хімічних речовин, інших речовин, затоплення, неправильної 

вентиляції, коливання напруги, використання підвищеного або неналежно

го живлення або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, 

включаючи розряд блискавки, та інших видів зовнішнього впливу або дії.
Споживачі мають законні (встановлені законом) права згідно з чинним за

конодавством держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не 

обмежує Ваших законних прав, між іншим, прав, які не підлягають виключенню 

або обмеженню, та права щодо сторони, в якої Ви придбали виріб. Ви можете 

відстоювати будь-які Ваші права на Ваш розсуд. Строк служби 2 роки.

Цим підтверджую перевірку працездатності і приймання цілком справного зазна

ченого вище виробу в повній комплектності з інструкцією з експлуатації україн

ською мовою і згоден(а) з умовами гарантії. Виріб оглянуто й перевірено в моїй 

присутності, видимих пошкоджень виріб не має. З усіма технічними характеристи

ками, функціональними можливостями та правилами експлуатації ознайомлений(а).

Підпис:  ___________________________

Прізвище,

адреса та 

телефон

покупця

Дата купівлі

Штамп 

Продавця

Дротові джойстики призначені для керування в іграх Гравцем і Гравцем відповідно

Джойстик можна підключати до гнізда підключення і навпаки позначення номера 

джойстика зроблено виключно для зручності

При необхідності від єднати джойстик від консолі не смикайте за провід а акуратно 

візьміться за штекер і потягніть на себе Для збільшення терміну служби джойстиків не 

допускайте перекручування кабелю не смикайте їм під час гри дбайливо ставтеся до 

натискання на кнопки управління

УВАГА

Зверніть увагу що керування в основному меню вибору ігор працює тільки з 

джойстика  Джойстик 2 буде працювати тільки в іграх призначених для гри удвох

Спробуйте почистити контакти на картриджі

Спробуйте переключити тумблер  O у протилежний режим

Перевірте що обраний правильний роз єм підключення на приставці й на телевізорі

моніторі

Не підключайте одночасно приставку через

і

роз єми Це може призвести до 

псування

Якщо ви використовуєте телевізор що підтримує лише стандарт

або

переведіть тумблер

у відповідний стан Будь ласка зверніть увагу що в такому випадку 

ігри що підтримують інший стандарт відеосигналу не можуть бути відтворені

Перевірте чи не розрядилися батарейки в джойстику Для цього натисніть будь яку 

кнопку на ньому та перевірте чи блимає індикатор натискання кнопок Якщо індикатор не 

блимає в мить натискання замініть батарейки дотримуючись полярності

Використовуйте джойстик

для управління Як правило у основному меню гри 

заборонено здійснювати навігацію джойстиком Р

Перевірте чи немає серйозної перешкоди між джойстиком і приставкою Металеві 

пластини або товсті стіни заглушають сигнал від джойстика

Якщо індикація натискання кнопок спрацьовує то можливо пропала синхронізація між 

джойстиком і приставкою В такому випадку вимкніть приставку і затисніть кнопку

на 

секунд Після цього увімкніть приставку та перевірте з єднання

1.

Ігрова консоль E 8 

.

Два дротових д жойстики

3.

Адаптер живлення 5

4.

кабель

5.

Інструкція

УВАГА

Комплектація пристрою залежить від конкретної моделі 

й може бути змінена виробником без попереднього повідомлення

1.

Вміст комплекту E 8  .

.

ВАЖЛИВО

прочитайте перед використанням

3.

Опис приставки

4.

Схема підключення

5.

Увімкнення/вимкнення приставки:

.

Вихід у головне меню

.

Джойстики

8.

Гарантійна інформація

Перед використанням пристрою уважно прочитайте це керівництво і збе

режіть його для подальшого користування. Батькам та опікунам слід ознай

омитися з цим керівництвом і стежити, щоб діти дотримувалися всіх запо

біжних заходів. 

 Роз’єм з трьох виходів для підключення приставки до ТБ  V-виходом. 

Роз’єм для підключення блоку живлення. Використовується стандартний адаптер 
живлення 5V з роз’ємом mic

 Відсіки для зберігання джойстиків. 

Важіль для вилучення картриджа. Використовується для швидкого й безпечного 
вилучення. Потягніть важіль «від себе», витягніть картридж

 Слот для підключення картриджів. 
 Кнопка увімкнення/вимкнення приставки. 

Кнопка Reset, що дозволяє вийти в основне меню консолі або перезавантажити 
гру на картриджі.
Індикатор живлення, що дозволяє визначити, чи увімкнений пристрій у мережу та 
чи йде живлення на неї.

 Роз’єм для підключення дротового джойстика «Гравець 1».

Роз’єм для підключення дротового джойстика «Гравець 2».

Інструкція   

з експлуатації

Не піддавайте ігрову приставку батарею або аксесуари впливу високих температур

високої вологості прямого сонячного світла і сильного електромагнітного випромі

нювання Все це може призвести до несправності пристрою

Не нагрівайте ігрову приставку за допомогою кухонного обладнання або обладнан

ня для обігріву наприклад фена Це може призвести до займання травмування або 

збою в роботі ігрової приставки

Не встановлюйте ігрову приставку і аксесуари на нестійкі похилі або вібруючі по

верхні

Для виходу в головне меню натисніть кнопку eset на консолі.

Переведіть тумблер увімкнення/вимикання живлення в режим

для увімкнення 

пристрою або в режим

для його вимкнення.

Не підключайте ігровий картридж, якщо приставка увімкнена. Спочатку вимкніть 

консоль, для чого переведіть тумблер увімкнення/вимкнення в стан

, підключіть 

картридж, після чого можна вмикати пристрій.

При розробці даного виробу враховані всі вимоги до забезпечення повної безпеки 

користувача Однак будь який електричний прилад при неправильному використанні 

є потенційним джерелом загоряння ураження електричним струмом або травми Для 

забезпечення безпечної роботи виробу дотримуйтесь даної інструкції

Ознайомтеся з усіма попередженнями запобіжними заходами та інструкціями

Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність пошкоджень пилу і бруду на 

штепсельній вилці або розетці

Якщо пристрій не працює належним чином видає незвичайні звуки випускає запахи 

або нагрівається настільки що до нього неможливо доторкнутися епілептичні стани 

або напади

Якщо у вас є які небудь з перерахованих нижче проблем зі здоров ям негайно при

пиніть використання ігрової приставки Якщо симптоми зберігаються зверніться 

до лікаря

Запаморочення нудота втома або симптоми схожі на заколисування

Дискомфорт або біль в будь якій частині тіла наприклад в очах вухах кистях рук 

або передпліччях

Порушення зору очні або м язові судоми

Сплутаність свідомості та втрата свідомості дезорієнтація в просторі або ми

мовільні рухи

Зберігайте ігрову приставку і додаткові пристрої а також будь які дрібні деталі в 

недоступному для маленьких дітей місці

Зберігайте даний пристрій в місці недоступному для маленьких дітей Діти можуть 

проковтнути дрібні деталі або обернути кабель навколо себе що може привести до 

травми нещасного випадку або пошкодження пристрою

Перед підключенням кабелю

переконайтеся що невеликий короткочасний 

статичний розряд Він відбувається в результаті накопичення статичної електрики в 

організмі і не є наслідком несправності гарнітури і навушників

Підключення

до ТБ за допомогою

А кабелю

Підключення до 

мережі живлення 

30В

Роз єм живлення

Відеовихід Лівий і правий аудіовиходи

Жовтий Червоний Білий

Жовтий Червоний Білий

Кнопка 

Sele t

Кнопка 

ta t

Кнопки  , B

Кнопки  u

,  u

Позначення номера джойстика:

Гравець 1 або  Гравець 2

ОПИС ПРИСТАВКИ

Добавле

 Роз’єм з трьох 

виходів для 

підключення 

приставки до ТБ 

V-виходом. 

 Роз’єм для підключення 

блоку живлення. 

Використовується стандартний 

адаптер живлення 5V з 

роз’ємом mic

 Відсіки для 

зберігання 

джойстиків. 

 Слот для 

підключення 

картриджів. 

 Кнопка увімкнення/

вимкнення приставки.

 Роз’єм для підключення 

дротового джойстика 

Гравець 1»

 Роз’єм для підключення 

дротового джойстика 

Гравець 2»

 Індикатор живлення, 

що дозволяє визначити, 

чи увімкнений пристрій 

у мережу та чи йде 

живлення на неї.

 Кнопка Reset, що 

дозволяє вийти в 

основне меню консолі 

або перезавантажити 

гру на картриджі.

 Важіль для 

вилучення картриджа. 

Використовується для 

швидкого й безпечного 

вилучення. Потягніть 

важіль «від себе», 

витягніть картридж

Варіант 1.

Підключення до ТБ 

через HDMI

Варіант 2. 

 

Підключення до ТБ за 

допомогою АV-кабелю

Підключення до 

мережі живлення 230В

Роз’єм живлення

Відеовихід Лівий і правий аудіовиходи

Жовтий Червоний Білий

Жовтий Червоний Білий

ПЕРЕМИКАЧ ЗОБРАЖЕННЯ З 4:3 НА 16:9

Ця  чудова  функція  працює  на  сучасних  ТБ  та  дозволяє  вибирати  користувачеві,  як 

саме  відображати  картинку  на  екрані:  у  класичних  пропорціях  4:3  (як  на  старих  ЕПТ 

ТВ),  або  ж  з  розтягуванням  картинки  на  весь  екран,  що  дозволяє  позбутися  чорних 

смуг з боків.

 

УВАГА! 

Зверніть  увагу,  що  управління  в  основному  меню  вибору  ігор  працює  лише 

з джойстика I. Джойстик II буде працювати лише в іграх, призначених для гри удвох.

Діапазон частот роботи радіообладнання: 2400-2483,5 МГц;
Максимальна потужність випромінювання радіообладнання: 1,5 (1,7) мВт (дБм);
Програмне забезпечення не застосовується.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Справжнім «Малід Лімітед»  заявляє, що тип радіообладнання ігрова консоль моделі 

2E8BITHD відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації 

про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: 

https://2e.ua/docs/

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Характеристики

Оцените статью
tehnopanorama.ru
Остались вопросы?

Не нашли свой ответ в руководстве или возникли другие проблемы? Задайте свой вопрос в форме ниже с подробным описанием вашей ситуации, чтобы другие люди и специалисты смогли дать на него ответ. Если вы знаете как решить проблему другого человека, пожалуйста, подскажите ему :)

Задать вопрос

Часто задаваемые вопросы
Как посмотреть инструкцию к 2Е (8BHDWS288)?
Необходимо подождать полной загрузки инструкции в сером окне на данной странице или скачать кликнув по специальной кнопке.
Руководство на русском языке?
Все наши руководства представлены на русском языке или схематично, поэтому вы без труда сможете разобраться с вашей моделью
Как можно распечатать инструкцию?
Скачайте ее по специальной кнопке над формой чтения на ваше устройства и отправьте на печать.